KUMITE BORBA za - Crni Pojas

Karate Black Belt - Kumite Test - Shotokan Karate Do

 

Treninzi
Takmičenja

Sponzori Kluba