"56 years Karate & Martial Arts Europe " - Mikulas Championship - Subotica

2023-11-12 19:46:00

KARATE  KUP JE ODRŽAN SUBOTICI  PO WKF PRAVILIMA U  ORGANIZACIJI   SRPSKE KARATE FEDERACIJE HACHI-O-KAI  BUDO KARATE &  MARTIAL ARTS

KARATE KLUB PALIĆ  JE  BIO  VEOMA USPEŠAN - JER SU U TRI  UZRASTNE  KATEGORIJE  OSVOJILI 1.MESTO  , PORED TOGA OSVOJILI  SU -  PET  ZLATNIH  MEDALJA , JEDNU SREBRENU I DVE BRONZANE MADALJE !

- 1.MESTO KATEGORIJA M- 27 UZRAST POLETARCI   SASTAV  EKIPE  - JOVAN GOLUBOVIĆ , SEBASTIAN SABO i  SIMEON  GOLUBOVIĆ

- 1.MESTO  KATEGORIJA M-29 UZRAST  MUŠKE NADE SASTAV EKIPE - FILIP ORLOVIĆ , MATEJ VUJIĆ i LUKA ALEKSIĆ

- 1.MESTO KATEGORIJA M-33 UZRAST VETERANI  SASTAV EKIPE - JANOŠ AVGUSTINOVIĆ , DANIEL WERNER i DALIBOR STANČIĆ

POJEDINAČNOM NASTUPU DISCIPLINI  KATE :

DVE ZLATNE MEDALJE 1.MESTO U KATEGORIJAMA M-7   i   M-8  UZRAST MLAĐI PIONIRI OSVOJIO JE - SEBASTIAN SABO

ZLANU MEDALJU 1.MESTO U KATEGORIJI M-1  UZRAST  POLETARCI  OSVOJIO JE - SIMEON  GOLUBOVIĆ 

ZLATNU MEDALJU 1.MESTO  U KATEGORIJI M - 7  UZRAST  MLAĐI PIONIRI OSVOJIO JE -  JOVAN GOLUBOVIĆ

ZLATNU MEDALJU 1.MESTO U KATEGORIJI M-20  UZRAST  MUŠKE NADE OSVOJIO  JE - LUKA ALEKSIĆ

SREBRENU MEDALJU 2.MESTO U KATEGORIJI M-19  UZRAST MUŠKE NADE OSVOJIO JE - FILIP ORLOVIĆ

BRONZANU MEDALJU 3.MESTO U KATEGORIJI  M-19 UZRAST MUŠKE NADE OSVOJIO JE - MATEJ VUJIĆ

BRONZANU MEDALJU 3.MESTO U KATEGORIJI M-14  UZRAST  STARIJI PIONIRI OSVOJIO JE - VIKTOR WERNER