Jubilarni 30. Karate kup - SINNENDA CUP - 30.godina Karate kluba "Palić"

2022-06-22 22:09:52

Jubilarni 30. Karate kup

- SINNENDA CUP -

Subotica

Povodom - 30. godina Karate kluba "Palić"

Gkf Hachi-o-Kai Budo Karate & Martial Arts Federation