SHOTOKAN KARATE - DO Karate klub "Palić" - od 15. januara 2023. vrši - Upis Novih Članova -