30. GODINA - KARATE KLUBA “PALIĆ“ - Međunarodni Seminari , Kampovi , Pripreme i letovanja –