Karate ispit za niža - Učenička Kyu zvanja

2022-11-26 11:30:00

Ispit za niža učenička zvanja 9.Kyu - žuti , 8.Kyu - oranž i 7.Kyu - crveni pojas - Uspešno su pokazali svoja znanja , i uspešno položili ispit : Jovan Golubović i Simeon Golubović, 7.Kyu

Filip Orlović, Matej Vujić, Uroš Grubor i Sonja Vidaković 8.Kyu - Emilija Sedlak, i Vanja Vidaković - 9.Kyu

Ispitivači su bili - Nikolina Stačić 2.Dan , Daniel Werner 2.Dan , Dalibor Stančić 3.Dan , Aleksandar Paći 5.Dan i Šandor Paći 8.Dan

www.karatepalic.com

#karate #martialarts #hachiokaikaratedo #palic #subotica #karatekid #karatedo #sensei #dojo #shotokan #palics #szabadka #kobudo #hanshi #soke #kancho #shihan #karategirl #karatelover #karate1 #nanbudo #kobudokata #mensur #chambara #sport #karatepalic www.karatepalic.com