-30. godina - Karate kluba “Palić“ * Borilačke Veštine – Karate i Nanbudo -

2022-06-22 21:45:39

     Počeci borilačkih veština

Čovekov život oduvek je bio ugrožen, a borba za opstanak bila je deo njegove svakodnevnice. Već u praistorijskim pećinama vidimo slike i crteže čoveka u borbi sa životinjama. Upravo iz tog nagona za opstankom stvorene su prve borilačke i ratničke veštine. Počeci borilačkih veština sežu u južnu Indiju, a temelje se na hiljadu godina starim slikarijama. U to doba razvija se ratnička veština imenom Kalaripait, opisana u drevnim slikarijama južne Indije. Prema predanju, indijski svećenik Bodhidharma, 520. godine odlazi u kineski hram Shao Lin. Po jednoj legendi to je bio hram Zhu Lin Si u okrugu Deng Feng, pod vrhom Wu Ru bregova Shao Shi. Taj hram osnovao je još 495. godine car Xiao Wen zbog verovanja monaha Bhadre. U tom hramu Dharma osniva svoju sektu, kasnije nazvanu Zen sektom. Kako bi ojačao slabašne monahe počinje podučavati borilačku veštinu sličnu Kalaripaitu. Od tada je hram Shao Lin postao svetištem Zen budizma i borilačke vještine imenom Shao Lin Tsu. Dharma razvija novi način kineskog boksa za održavanje tijela, a temeljne forme su mu Wuqinxi forme tj. forme pet životinja. Ti pokreti nalikuju na kretanje tigra koji skače na svoju žrtvu ili let orla koji se obrušava na svoj plen i zato poprimaju neke mistične i magijske konotacije. Po legendi u hramu je ostao devet godina meditirajući i slušajući mrave kako ''vrište''Danas se u Tajlandu i na Taiwanu još uvijek se praktikuje borilačka metoda Krabi Kabong, slična izvornom Kalaripaitu. Tako se Shao Lin smatra prestonicom i

izvorištem svih borilačkih veština, a posebno Gong Fu (kung fu) stilova.Vremenom izučavanje borilačkih Veština se širi I na Okinawu ,gde se stvaraju dve škole ,u jednoj toj školi vežbao je I tvorac modernog Karatea – Funakošhi Gičin  koji je svoju veštinu preneo u Japan – nazvajući je – Šhotokan Karate