Polaganje Ispita za Viša Karate zvanja - Karate kluba "Palić"